Čeština english ukrainian

Детальніше про Фонд

Органи управління Фонду:

 • Загальні збори (вищий орган)
 • Правління (керівництво) фонду (виконавчий орган)
 • Директор (адміністративний та виконавчий орган)


Загальні збори
Від Височіни:

 • Зденєк Кадлец – голова Загальних зборів
 • Мірослав Бржезіна
 • Йосеф Недвєд;

 

Від Закарпатської області України:

 • Володимир Чубирко
 • Василь Юрійович Самандрула – секретар зборів
 • Василь Іванович Брензович


Вищим органом управління благодійної фонду є загальні збори. Загальні збори скликаються Правлінням щонайменше 1 раз на рік.

Правління
Від Височіни:

 • Зденєк Кадлец – голова правління
 • Мірослав Бржезіна
 • Йосеф Недвєд

 

Від Закарпатської області України:

 • Володимир Чубирко
 • Василь Юрійович Самандрула
 • Василь Іванович Брензович


Виконавчим органом, що керує діяльністю фонду в період між засіданнями Загальних зборів, є Правління з головою Правління.
Голова Правління відповідає за свою діяльність перед Загальними зборами і несе особисту відповідальність за належне виконання отриманих завдань.
Голова Правління має право без якого-небудь спеціального доручення діяти від імені фонду та представляти фонд при переговорах з юридичними і фізичними особами, включаючи органи державної влади та місцевого самоврядування.
Голова Правління має право вирішувати всі питання, які не відносяться до компетенції Загальних зборів.

Директор
Володимир Чубирко

Директор благодійного фонду відповідає за діяльність фонду перед Правлінням. Є підконтрольним Правлінню.

Благодійний фонд «ВіЗа» самостійно і відповідним способом веде бухгалтерський облік, який регулярно контролюється.Dobročinný fond ViZa, Náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika