Čeština english ukrainian

O fondu podrobněji

Orgány řízení Fondu jsou:

 • Valné shromáždění (nejvyšší orgán)
 • Předsednictvo (vedení) fondu (výkonný orgán)
 • Ředitel (administrativně- výkonný orgán)


Valné shromáždění
Za Vysočinu:

 • Zdeněk Kadlec – předseda Valného shromáždění
 • Miroslav Březina
 • Josef Nedvěd;

Za Zakarpatskou oblast Ukrajiny:

 • Volodymyr Chubirko
 • Vasyl Jurijovyč Samandrula
 • Vasyl Ivanovyč Brenzovyč


Valné shromáždění je nejvyšším orgánem fondu. Valné shromáždění je svoláváno předsednictvem nejméně jedenkrát do roka.

Předsednictvo
Za Vysočinu:

 • Zdeněk Kadlec – předseda předsednictva
 • Miroslav Březina
 • Josef Nedvěd

Za Zakarpatskou oblast Ukrajiny:

 • Volodymyr Chubirko
 • Vasyl Jurijovyč Samandrula
 • Vasyl Ivanovyč Brenzovyč


Výkonným orgánem, který řídí činnost fondu v období mezi zasedáními Valného shromáždění, je předsednictvo s předsedou předsednictva.
Předseda předsednictva je za svou činnost odpovědný Valnému shromáždění a má osobní odpovědnost za řádné vykonání svěřených úkolů.
Předseda předsednictva má právo bez jakékoli speciální plné moci jednat jménem fondu a zastupovat fond v jednáních s právními a fyzickými osoby včetně orgánů státní vlády a místní samosprávy.
Předseda předsednictva má právo rozhodovat o všech otázkách, které nespadají do kompetence Valného shromáždění.

Ředitel
Volodymyr Chubirko

Ředitel dobročinného fondu je za činnost dobročinného fondu odpovědný předsednictvu fondu a je kontrolován předsednictvem.

Dobročinný fond ViZa vede samostatné a řádné účetnictví, které je pravidelně kontrolováno.

 Dobročinný fond ViZa, Náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika