Čeština english ukrainian

Realizované projekty

Projekty na rok 2013

PROJEKTY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE

 • Výměna oken na druhé budově základní školy T.G.M. ve Svaljavě, Svaljavský okres - dokončení projektu z roku 2012.
 • Dokončení rekonstrukce školského zařízení, obec Velká Kopanja, Vynohradivský okres - dokončení projektu z roku 2011 a 2012.
 • Obec Skotarske, Volovecký okres - dokončení kompletní rekonstrukce této školy - dokončení projektu z roku 2012.
 • Obec Žornava, Velkobereznjanský okres - školské zařízení - výměna střechy.
 • Obec Rodnykova Huta, Svaljavský okres - opravy střechy - dokončení projektu z roku 2012.
 • Město Vynohradiv, Vynohradivský okres - škola №8 - výměna oken.
 • Obec Novoselicja, Vynohradivský okres - školské zařízení - výměna oken.
 • Obec Ilnica (Iršavský okres), školské zařízení - výměna oken.
 • Město Uzhorod, škola №3 - oprava jedné třídy, kde se vyučuje český jazyk, včetně kompletní výstavby sociálního zázemí, nákup interaktivní tabule do této třídy, dokoupení chybějících učebnic pro výuku českého jazyka ve škole č. 3 v Užhorodě.
 • Město Mukačevo, Mukačevský okres - výměna oken ve školce v okrajové místní části Mukačeva.
 • Fakulta mezinárodních vztahů Užhorodské univerzity – nákup tří dataprojektorů pro potřeby výuky studentů.
 • Akademie Světlá nad Sázavou - podpora stáží a výměn studentů a jejich výrobků, společná výstava prací českých a ukrajinských studentů.

PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI

 • Odborné stáže pro sociální pracovníky z DD Vynohradiv (partnerské zařízení našeho Domova pro seniory Proseč u Pošné).
 • Pořízení repasovaného motorového invalidního vozíku.
 • Humanitární dar – ředitel Dětského domova Humpolec pan Pavel Matoušek zorganizoval humanitární pomoc (hračky, oblečení, lůžkoviny a další potřebné věci) pro sociálně slabé a postižené v oblasti a zařízeních, které jsme společně s ukrajinskou stranou vybrali a zajistili organizační stránku věci.
 • Humanitární dar – 94 vyřazených (ale funkčních) sociálních polohovatelných lůžek.

PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

 • Obec Lipovec, Chustský okres - dokončení generální opravy = dokončení projektu z roku 2012.
 • Obec Strymba, Rachivský okres - kompletní rekonstrukce ambulance rodinné medicíny.
 • Obec Kamjanica, Užhorodský okres - ambulance rodinné medicíny, rekonstrukce.

PROJEKTY V OBLASTI KULTURY

 • Obec Volosjanka, Velkobereznjanský okres - víceúčelové zařízení - výměna střechy.
 • Obec Silce, Iršavský okres - víceúčelové zařízení - generální opravy střechy.
 • Dny ukrajinské kultury – významná propagace ukrajinské kultury a lidových tradic v Kraji Vysočina – při této příležitosti se uskutečnila dvě velká folklórní vystoupení v Divadle v Pelhřimově a v Horáckém divadle Jihlava, dále pak výstava v sídle Kraje Vysočina a cestovatelská přednáška.

PROJEKTY V HOSPODÁŘSKÉM SEKTORU

 • Aktivní spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.
 • Úspěšné proniknutí některých našich podnikatelů na ukrajinský trh.
 • Na rok 2014 se připravuje podnikatelská mise pro úzkou skupinu konkrétně zaměřených podnikatelských subjektů a firem a bilaterální jednání s firmami v Mukačevu a okolí.

SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI

 • Spolupráce mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
 • Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti, které zřizují Kraj Vysočina a Zakarpatská oblast Ukrajiny – Domov pro seniory Proseč u Pošné + Domov pro seniory ve Vynohradivu, dále Ústav pro mentálně postižené Těchobuz a Ústav pro mentálně postižené ve Vilšanech.
 • Spolupráce mezi dětskými domovy – Dětský domov Jemnice + Dětský domov Mukačevo.
 • Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
 • Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou. Účast ukrajinských studentů na výstavě Bienále 2013 a následném sympoziu.
 • Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a Gymnázia Ledeč nad Sázavou.
 • Připravuje se spolupráce a výměnné stáže studentů u dalších škol: Střední škola stavební Jihlava, Střední umělecko-průmyslová akademie Helenín, Gymnázium Pelhřimov.

SPOLUPRÁCE MEZI MĚSTY

 • Intenzivně probíhají jednání o partnerských městech v Kraji Vysočina pro ukrajinská města Chust a Čop.

DALŠÍ PROJEKTY A FORMY SPOLUPRÁCE

 • Letní žurnalistická škola – účast ukrajinských studentů na odborných a praktických seminářích zaměřených na žurnalistiku, které se každoročně konají v Kraji Vysočina.
 • Legionáři – spolupráce s Československou obcí legionářskou a údržba hřbitova padlých českých občanů tzv. První Československé republiky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 • Spolupráce s ambasádami – spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně, Generálním konzulátem České republiky ve Lvově, Velvyslanectvím České republiky v Kyjevě.
 • Návštěva nového velvyslance Ukrajiny v České republice pana Boryse Zajčuka na Vysočině.
 • Pracovní cesta nových členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatí - prohlídka projektů spolupráce, účast na slavnostní zahájení významné akce na podporu české kultury.
 • Spolupráce s ostatními kraji na dílčích projektech v Zakarpatské oblasti - Pardubický kraj, Zlínský kraj a další.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI KRAJANSKÝMI SPOLKY

 • Podpora českých krajanských spolků – finanční podpora publikační činnosti českých krajanských spolků v Užhorodě (Klub TGM a Společnost Jana Ámose Komenského), pravidelné dodávání českých knih a novin, dále pak učebnic češtiny.

 

Projekty na rok 2012

Spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny se během 5 let ukázala jako aktivní a úspěšná a byla realizována celá řada užitečných projektů. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci, ve kterém se původní článek č. III nahradil novým. Ten prodloužil dobu platnosti Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci zůstaly beze změny.
Podpis Dodatku ke Smlouvě, který prodloužil spolupráci obou regionů na dobu neurčitou, se uskutečnil dne 16. 3. 2012 v Mukačevu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této příležitosti byly podepsány i další dva velmi významné dokumenty: memorandum o spolupráci mezi Sdružením přátel Zakarpatské oblasti, které založili a iniciovali senátoři v čele s panem Milošem Vystrčilem, a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, dále pak smlouva o spolupráci mezi významnými městy Pelhřimov (Kraj Vysočina) a Mukačevo (Zakarpatská oblasti Ukrajiny).
Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Stálá konference určuje hlavní směry spolupráce mezi oběma regiony a dává jí impulzy. Schvaluje konkrétní projekty na daný kalendářní rok. Ve Stálé konferenci jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva kraje, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a externí spolupracovník. Zasedá pod záštitou předsedy Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana Kraje Vysočina, kteří jmenují její členy.
Za českou stranu byli na volební období let 2008–2012 (činnost byla ukončena zároveň se skončením mandátu zastupitelstva kraje) do Stálé konference jmenováni: Jiří Běhounek (hejtman kraje Vysočina), Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina), Vladimír Novotný (ČSSD), Pavel Šlechtický (KSČM), Ivo Rohovský (ODS), Václav Kodet (KDU-ČSL), Josef Nedvěd (externí spolupracovník).
Za českou stranu byli na volební období let 2012–2016 do Stálé konference jmenováni: Jiří Běhounek (hejtman kraje Vysočina), Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina), Vladimír Novotný (ČSSD), Milan Plodík (KSČM), Václav Kodet (KDU-ČSL), Miloš Vystrčil (ODS), Pavel Heřman (Pro Vysočinu), Jaroslav Maxmilián Kašparů (TOP 09 a starostové) a Josef Nedvěd (externí spolupracovník).
Koordinátorkou činnosti Stálé konference je Kateřina Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, tel. +420 564 602 152, mobil +420 724 650 156, e-mail nedvedova.k@kr-vysocina.cz

Konkrétní výsledky spolupráce:
 
PROJEKTY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE 
 • Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola – výměna střechy + nová fasáda, tímto byla dokončena kompletní rekonstrukce školy (v předchozích letech zde proběhla kompletní výměna oken a dveří v celé budově školy, demontáže stávajícího topení, osazení nových radiátorů, instalace rozvodů v budově, osazení elektrokotlů, výměna a posílení elektropřívodu do budovy školy, dobudování sociálního zázemí). 
 • Svaljava, Svaljavský okres – výměna oken na základní škole T. G. Masaryka.
 • Skotarske, Volovecký okres – školské zařízení, oprava střechy a statické zajištění budovy.
 • Rodnykova Huta, Svaljavský okres – základní škola + školka – výměna oken a dveří.
 • Užhorodská univerzita, město Užhorod, Užhorodský okres – výměna oken na části univerzity.
 • 2 projekty s Fakultou mezinárodních vztahů Užhorodské univerzity – 1. Vybavení a otevření kabinetu česko-ukrajinského partnerství, 2. Přednášky v oblasti veřejné správy pro zástupce kraje/okresů/obcí v Zakarpatí.
 • Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola – Kraj Vysočina věnoval škole 3 hrací soupravy stolního hokeje a Lazeščyna byla Uníí hráčů stolního hokeje (World table hockey association) zapojena do mezinárodních turnajů v soutěžích stolního hokeje. Díky turnajům v této soutěži mají děti ze školy možnost cestovat nejen v rámci vlastní země, ale i do zahraničí, přičemž náklady hradí Unie hráčů.

 PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI

 • Odborné stáže pro sociální pracovníky z DD Vynohradiv (partnerské zařízení našeho Domova pro seniory Proseč u Pošné).
 • Účast handicapovaných dětí ze Zakarpatí na olympiádě handicapovaných v ČR, akci organizovala příspěvková organizace Kraje Vysočina ÚSP Křižanov).
 • Bohdan, Rachivský okres – rekonstrukce sociálního zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin a pro sirotky.
 • Letní tábor pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin z Bohdanu na Vysočině.
 • Humanitární dar – 2 vyřazené PC pro centrum pomoci sirotků a sociálně slabým v Bohdanu (Rachivský okres).
 • Humanitární dar – ředitel Dětského domova Humpolec pan Pavel Matoušek zorganizoval humanitární pomoc (hračky, oblečení, lůžkoviny a další potřebné věci) pro sociálně slabé a postižené v oblasti a zařízeních, které jsme společně s ukrajinskou stranou vybrali a zajistili organizační stránku věci.
 • Humanitární dar – 94 vyřazených (ale funkčních) sociálních polohovatelných lůžek (v současné době čeká tento humanitární dar na převoz, který zajišťuje ukrajinská strana s povolením ministerstva).

 PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

 • Lipovec, Chustský okres – ambulance všeobecné rodinné medicíny – provedení prací k zajištění provozuschopnosti budovy (podlahy, okna, dveře, oprava střechy).

 

PROJEKTY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
 • Karpatská biosférická rezervace – oprava turistických odpočívadel.

 

PROJEKTY V OBLASTI KULTURY
 •  Mukačevo – hrad Palanok – účast na zahájení výstavy fotografií „Praha objektivem tajné policie“ (organizoval Generální konzulát Lvov, téma výstavy připravil pražský Ústav pro studium totalitních režimů) 
PROJEKTY V HOSPODÁŘSKÉM SEKTORU
 • Navázání spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.
 • Úspěšné proniknutí našich podnikatelů na ukrajinský trh (např. Pivovar Jihlava).

 

SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI

 • Podpis partnerské smlouvy mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
 • Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti, které zřizují Kraj Vysočina a Zakarpatská oblast Ukrajiny – Domov pro seniory Proseč u Pošné + Domov pro seniory ve Vynohradivu, dále Ústav pro mentálně postižené Těchobuz a Ústav pro mentálně postižené ve Vilšanech.
 • Spolupráce mezi dětskými domovy – Dětský domov Jemnice + Dětský domov Mukačevo.
 • Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
 • Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou. Účast ukrajinských studentů na výstavě Bienále 2012 a následném sympoziu.
 • Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a Gymnázia Ledeč nad Sázavou.

 

SPOLUPRÁCE MEZI MĚSTY
 • Byla podepsána partnerská smlouva mezi významnými městy obou regionů   – Mukačevo + Pelhřimov.
 • Hledáme v Kraji Vysočina partnerskou obec na základě žádosti obce Něvycké a obce Čop.

 

DALŠÍ PROJEKTY A FORMY SPOLUPRÁCE
 • Úprava veřejného prostranství (část parku) v okolí památníku T. G. Masaryka v Užhorodě. Konkrétně tyto úpravy: položení dlažby na hlavní přístupový chodník k bustě T. G. M., zpevnění okolních cestiček, osazení laviček. Při realizaci tohoto projektu spolupracovali Kraj Vysočina, Zakarpatská oblast Ukrajiny, dobročinný fond ViZa, město Jihlava a město Užhorod.
 • Letní žurnalistická škola – účast ukrajinských studentů na odborných a praktických seminářích zaměřených na žurnalistiku, které se každoročně konají v Kraji Vysočina.
 • Legionáři – spolupráce s Československou obcí legionářskou a údržba hřbitova padlých českých občanů tzv. První Československé republiky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 • Dar ve výši 50 tisíc Kč Československé obci legionářské na rekonstrukci a úpravu hřbitova „Na Šachtě“ v Užhorodě.
 • Spolupráce s ambasádami – spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně, Generálním konzulátem České republiky ve Lvově.
 • Návštěva Otce biskupa Milana Šášika na Vysočině (Milan Šášik je biskupem řecko-katolické církve v Zakarpatské oblasti Ukrajiny).
 • Návštěva velvyslance Ukrajiny v České republice pana Ivana Hrycaka na Vysočině a uspořádání společného setkání pana velvyslance a zástupců kraje s ukrajinskými krajany žijícími v Kraji Vysočina.
 • Cenu GRATIAS AGIT, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, získala v roce 2012 paní Natália Tumarec z Koločavy. Její nominaci podal hejtmana Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek za podpory velvyslance České republiky na Ukrajině pana Ivana Počucha.
 • Účast na oslavách státního svátku vzniku Československa 28. 10. v Užhorodě oslavy se zúčastnili také náměstek ministra zahraničních věcí a náměstek ministra obrany.

 SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI KRAJANSKÝMI SPOLKY

 • Podpora českých krajanských spolků – finanční podpora publikační činnosti českých krajanských spolků v Užhorodě (Klub TGM a Společnost Jana Ámose Komenského), pravidelné dodávání českých knih a novin, dále pak učebnic češtiny.

Projekty na rok 2011

 PROJEKTY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE

 • Stužycja, Velko-Bereznjanský okres – základní škola – dokončení kompletní rekonstrukce.
 • Činadijevo, Mukačevský okres - školské zařízení - rekonstrukce kuchyně, výměna oken.
 • Babiči, Mukačevský okres - školské zařízení - elektrické vytápění budovy.
 • Velká Kopanja, Vynohradivský okres - školské zařízení - stavební úpravy interiéru.
 • Volovec, Volovecký okres - školské zařízení - rekonstrukce střechy.
 • Něvycké, Užhorodský okres - školské zařízení - elektrické vytápění, komplexní oprava střechy.
 • Velký Byčkov, Rachivský okres - víceúčelové zařízení - stavební úpravy interiéru.
 • Dubové, Tjačivský okres - víceúčelové zařízení - stavební úpravy interiéru.
 • Vydání oficiální ukrajinsko - české učebnice - podpora výuky českého jazyka na Užhorodské univerzitě.
 • Užhorodská univerzita - nákup velkokapacitního kopírovacího zařízení.
 • Chyža, Vyhohradivský okres – základní škola - nákup zařízení na podporu modernizace výuky.
 • Společné sportovní utkání - fotbalisté-žáci v září 2011 v Užhorodě.

PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI

 • Odborné stáže pro sociální pracovníky z DD Vynohradiv (partnerské zařízení našeho Domova pro seniory Proseč u Pošné).

PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

 • Koločava, Mižhirský okres - výměna oken, dveří, stavební práce v místní nemocnici.

PROJEKTY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

 • Pořízení turistické mapy – kartografické zpracování značených turistických tras v Užanském národním parku – měřítko 1:50 000, formát 980x680 mm, mapa je vyvrcholením celého projektu značení v Užanském národním parku, vydána byla ve třech jazycích - česky, ukrajinsky a polsky, a to v nákladu 2 000 ks.
 • RegionTour Brno, Česká republika - prezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny na největších veletrhu cestovního ruchu v České republice.

PROJEKTY V OBLASTI KULTURY

 • Výstava o Gustavu Mahlerovi ve Lvově – příprava a zapůjčení podkladů

PROJEKTY V HOSPODÁŘSKÉM SEKTORU

 • Účast zástupců Kraje Vysočina na mezinárodním obchodním fóru Bereg-Karpaty v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Ten byl věnovaný zejména prezentaci investičních příležitostí, financování rozvojových záměrů, investičního prostředí na Ukrajině a možností přeshraniční spolupráce, projekt byl podpořen z přeshraničního operačního programu ENPI za přispění Evropské unie.
 • Navázání spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.

SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI

 • Užhorodská univerzita a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě.
 • Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti, které zřizují Kraj Vysočina a Zakarpatská oblast Ukrajiny - Domov pro seniory Proseč u Pošné + Domov pro seniory ve Vynohradivu, dále Ústav pro mentálně postižené Těchobuz a Ústav pro mentálně postižené ve Vilšanech.
 • Spolupráce mezi dětskými domovy – Dětský domov Jemnice + Dětský domov Mukačevo.
 • Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
 • Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou.
 • Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a Gymnázia Ledeč nad Sázavou.

SPOLUPRÁCE MEZI MĚSTY

 • Připravuje se partnerství dalších významných měst obou regionů -  Mukačevo + Pelhřimov.
 • Hledáme v Kraji Vysočina partnerskou obec na základě žádosti obce Něvycké.

DALŠÍ PROJEKTY A FORMY SPOLUPRÁCE

 • Letní žurnalistická škola - účast ukrajinských studentů na odborných a praktických seminářích zaměřených na žurnalistiku, které se každoročně konají v Kraji Vysočina.
 • Legionáři - spolupráce s Československou obcí legionářskou a údržba hřbitova padlých českých občanů tzv. První Československé republiky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 • Úsměv ukrajinským dětem – benefiční koncert, který zorganizovaly děti z dětského domova v Jemnici na podporu dětem z dětského domova v Mukačevu.
 • Spolupráce s ambasádami – spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně, Generálním konzulátem České republiky ve Lvově.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI KRAJANSKÝMI SPOLKY

 • Podpora českých krajanských spolků – finanční podpora publikační činnosti českých krajanských spolků v Užhorodě (Klub TGM a Společnost Jana Ámose Komenského), pravidelné dodávání českých knih a novin, dále pak učebnic češtiny.

 Projekty na rok 2010

 • Stužycja, Velyko-Bereznjanský okres - celková rekonstrukce budovy za účelem zřízení mateřské školy.
 • Nove Davydkovo, Mukačevský okres - ambulance všeobecné rodinné medicíny, rekonstrukce rozvodů vody v budově, odpady, podlaha a související stavební práce.
 • Zámek „Palanok“, Mukačevo, Mukačevský okres - zřízení stálé expozice kraje Vysočina a spolupráce regionů Vysočina-Zakarpatí v prostorách zámku.
 • Šyroke, Vynogradivský okres – základní škola - výměna oken v objektu.
 • Buštyno, Tjačivský okres - rekonstrukce střechy umělecké školy v obci.
 • Bohdan, Rachivský okres – zřízení střediska sociální ochrany dětí ze sociálně slabých rodin, místo pro volný čas dětí v obci Bohdan.
 • Strymba, Rachivský okres – základní škola – vybudování sociálního zázemí pro školu (umývárny, toalety, kanalizace, čistírna odpadních vod).
 • Lazeščyna, Rachivský okres - celková stavební rekonstrukce objektu (okna, dveře, vytápění, podlahy). Objekt bude poté sloužit jako ekologicko-naturalistické centrum („škola v přírodě“) – s celoroční provozem.
 • Ambulance v mižhirském okrese - rekonstrukce 7 ambulancí – výměna oken a dveří a související stavební úpravy.
 • Ture Remeta, okres Perečin - sociální zařízení, příspěvek na vypracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce vytápění objektu.
 • Film „Nikola Šuhaj“ - projekt ČR/UK/PL, film natáčený postiženými z partnerských regionů všech 3 zemí.
 • Podpora českých krajanských spolků - podpora publikační činnosti českých krajanských spolků.
 • Tureurocentr Zakarpattya 2010 - prezentace kraje Vysočina na každoročním veletrhu cestovního ruchu v Užhorodě. Prezentaci kraje zajišťují české krajanské spolky.
 • Cesta členů Zastupitelstva kraje Vysočina do Zakarpatí - proběhla v termínu 9. až 12. 6. 2010, zastupitelé měli možnost vidět dosud realizované projekty spolupráce a jejich fungování v praxi.
 • Účast dětí z Bohdanu (Zakarpatí, Rachivský okres) na táboře na Vysočině (Chotěboř) - – tábor se uskutečnil v termínu 1. až 10. 7. 2010. Do budoucna bychom rádi pokračovali ve vzájemné výměně mládeže.
 • Darování 2 vyřazených PC - darování dvou vyřazených PC z majetku kraje Vysočina do majetku střediska pro volný čas dětí v obci Bohdan.

 

Projekty na rok 2009

 

 • Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola - demontáže stávajícího topení (mimo kotelny), osazeny nové radiátory, instalace rozvodů v budově, osazení elektrokotlů, výměna a posílení elektro přívodu do budovy školy.
 • Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola předání vyřazeného, ale dosud funkčního notebooku folklórnímu souboru základní škole.
 • Strymba, Rachivský okres – základní škola - demontáže stávajícího topení (mimo kotelny), osazeny nové radiátory, instalace rozvodů v budově, osazeny nové elektrokotle, umístnění nové trafostanice, provedení nové elektropřípojky.
 • Karpatská biosférická rezervace - turistické eko-info centrum na Středu Evropy.
 • Karpatská biosférická rezervace - turistické odpočívadlo Peremyčka pod Hoverlou - opravy dřevěných konstrukcí zařízení včetně nátěru, oprava a doplnění turistického značení stezky.
 • Tjačiv, Tjačivský rajón – zařízení pro postižené děti – výroba a instalace oken a dveří.
 • Nemocnice Rachiv, Rachivský okres - dar Nemocnici Rachiv – vyřazené (ale plně funkční) postele a stolky z Nemocnice Pelhřimov na Vysočině.
 • Koncerty a vystoupení dětí z dětského domova pro postižené ve Vilšanech na Vysočině - v rámci týdne sociálních služeb a významné každoroční akce Srdce na dlani.
 • Dotace kraje Vysočina ve výši 200 000 Kč partnerskému regionu - pomoc při epidemii, která zasáhla Ukrajinu - nákup léků a zdravotnických potřeb (jednorázové roušky).
 • Návštěva folklórního souboru z Koločavy na Vysočině – účast na folklórním festivalu Sedmikvítek v Přibyslavi.
 • Podpora českých krajanských spolků - podpora publikační činnosti českých krajanských spolků.
 • Tureurocentr Zakarpattya 2009 - prezentace kraje Vysočina na každoročním veletrhu cestovního ruchu v Užhorodě. Prezentaci kraje zajišťují české krajanské spolky.
 • Podnikatelská mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 • Návštěva politické reprezentace z Ukrajiny na Vysočině.

 


Projekty na rok 2008

 

 • Návštěva politické reprezentace ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny na Vysočině – slavnostní podpis smlouvy o spolupráci.
 • Tureurocentr Zakarpattya 2008 - prezentace kraje Vysočina na každoročním veletrhu cestovního ruchu v Užhorodě. Prezentaci kraje zajišťují české krajanské spolky.
 • Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola – kompletní výměna oken a dveří v celé budově školy.
 • Strymba, Rachivský okres – základní škola – kompletní výměna oken a dveří v celé budově školy.
 • Návštěva žáků a pedagogů ze základní školy Lazeščyna na Vysočině.

 Dobročinný fond ViZa, Náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika