Čeština english ukrainian

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

Ing. Bc. Zdeněk Kadlecrád bych představil dobročinný fond ViZa a přinesl vám o něm základní informace. Věřím, že bude toto téma pro vás zajímavé a že se rozhodnete pro užší spolupráci. Není nic krásnějšího, než společně vytvářet a uvádět do života rozvojové projekty, než společně pomáhat lidem, kteří podporu silnějších potřebují.

Dobročinný fond ViZa byl zřízen proto, aby pomáhal naplňovat partnerství uzavřené mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, a to především realizací společných projektů a vzájemných aktivit. Do budoucna je však otevřen zapojení také dalších partnerských regionů, právnických i fyzických osob, institucí a jiných subjektů.

Osobně jsem přesvědčen, že Zakarpatí je regionem krásným a ušlechtilým, regionem s bohatými tradicemi a zejména s velkým potenciálem růstu. Dobročinný fond ViZa je jedním ze subjektů, který má ambice se podílet nejen na tomto rozvoji, ale i na partnerství, spolupráci a sbližování subjektů v nejrůznějších sektorech. ViZa je tu pro to, aby pomáhala vytvářet přátelství, mosty a pevná spojení.

Vážení přátelé,

pojďte se společně s námi zapojit do dobročinných projektů. Vaši pomoc, spolupráci, aktivitu, ale i pouhé náměty a připomínky vždy uvítáme! Neváhejte nás kontaktovat.

 

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
předseda dobročinného fondu ViZaDobročinný fond ViZa, Náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika