Čeština english ukrainian

Základní informace

Název: Dobročinný fond ViZa
Sídlo: Náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika
Identifikační kód: 35952787

Fond je ukrajinská právnická osoba založená a vyvíjející svoji činnost podle právního řádu Ukrajinské republiky.

Card with account details [PDF, 204 kB]
Card with account details UK [PDF, 204 kB]


Dobročinný fond ViZa, Náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika